How to Learn Nepali

It’s not like I have nothing better to do than bore you with telling how to learn Nepali (what are the chances that you’d be interested in learning this language, anyway?) but every now and then you need a break from studying and maybe you’ll enjoy a little insight in my daily life.

How to learn Nepali? Here’s a few clues. With compliment to my bed sheet, by the way. Isn’t it a pretty one?

—————————————————————————

Het is niet dat ik niets beters heb te doen dan jullie te vervelen met hoe je Nepali leert (en hoe groot is de kans dat jullie van plan zijn dat te gaan doen?) maar af en toe heb je een break nodig van studeren, en misschien vinden jullie het wel leuk om een stukje van mijn leven te zien.

Hoe leer je Nepali? Hier zijn een paar tips. En complimenten voor mijn laken, trouwens. Is ie niet prachtig?

You need books. Actually, you need classes, but that was too hard to photograph.

Je hebt boeken nodig. Eigenlijk heb je les nodig, maar dat was zo moeilijk op de foto te zetten.

Dictionaries are always good, although you have to check if the words are actually being used in the real life too.

Woordenboeken doen het altijd goed, al kun je ze niet zonder meer gebruiken – check even of dat woord in het echte leven ook wordt gebruikt.

Notebooks. Lots of them. All of these are full. I don’t know why I wrote Ruth K. on them. It’s not like there’s another Ruth here who learns Nepali. There’s no one else here who learns Nepali anyway.

Schriften. Veel. Deze zijn allemaal vol. Ik weet ook niet waarom ik er Ruth K. op heb gezet. Het is niet alsof er een andere Ruth is die Nepali leert. Er is sowieso niemand hier die Nepali leert.

From left to right (in no particular order): “The bear and the lumberjack”, Nepali-English new testament, Nepali songbook, Nepali bible. Once you can read, these books will help you understand what is actually going on in the service. Except the lumberjack book, of course.

Lectuur. Van links naar rechts (maar willekeurge volgorde van belang): “De beer en de houthakker”, Nepali-Engelse nieuwe testament, Nepali liedboek, Nepali bijbel. Als je eenmaal kan lezen, helpen deze boeken je om te snappen wat er allemaal in de dienst gebeurt. Behalve het houthakkers boek, natuurlijk.

And let’s not forget the movies! 1 down, 4 to go.
“Mero Eutaa Saathi Chha”, this is a keeper. About love and friendship with all kinds of good morals and bad acting.

En laten we de films niet vergeten! 1 down, 4 to go.
“Mero Eutaa Saathi Chha”, een juweeltje. Over liefde en vriendschap, plus mooie levenslessen en slecht acteerwerk daar doorheen.

And last but not least, you need friends. Friends who are willing to speak slowly, just for you. Friends who are willing to explain the meaning of a word to you. Friends who laugh every time you use a certain Nepali expressions, not because you say it wrong but because it sounds funny when a foreigner says it, cause it’s not ‘formal’ Nepali but only spoken Nepali.

ps – if you wonder what happened to my 2 posts strategy: I got tired of it and decided that 2 languages in 1 post should not be too much for my readers to handle. Still thinking about the site design. It may or may not be changed. We’ll see. If you have any comments on the layout, language or set up, letme know! (there’s a ‘comment’ button somewhere at the bottom of this post)

En tenslotte heb je vrienden nodig. Vrienden die bereid zijn om langzaam te praten, voor jou. Vrienden die bereid zijn om de betekenis van een woord uit te leggen. Vrienden die elke keer lachen als je bepaalde uitdrukkingen gebruikt, niet omdat je het verkeerd zegt maar omdat het grappig klinkt als een buitenlander dit zegt, omdat het geen ‘formeel’ Nepali is maar spreektaal.

ps – als je je afvraagt waarom ik niet meer 2 aparte posts maakt: ik was het een beetje zat en ik heb besloten dat 2 talen in 1 post niet teveel gevraagd is van mijn lezers. Ik ben nog aan het nadenken over het design. Dit gaat misschien veranderen. Als je feedback hebt over de layout, de talen of de opzet van mijn blog, schroom niet ;-) (er zit een ‘comment’ knop ergens onder de post)


Advertisements

One thought on “How to Learn Nepali

  1. Haha Ruth K. that learns Nepali, I think this is great! Thanks for the tips! haha
    And I really do like your sheets, a lot!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s