Trash, Water And Gas – Life In Nepal

Aangezien het merendeel van jullie nog nooit in Nepal is geweest, zal ik een poging doen om jullie het een en ander bij te brengen over dit land. En dan heb ik het niet over hoe hoog de bergen hier zijn, of hoeveel talen er worden gesproken, want daar heb je Wikipedia voor.

Nee, ik ga het over een paar random dingen hebben.

Zoals het vuilnis.

Zo nu en dan (meer regelmaat dan dat is er niet. Soms op maandag, soms een week later weer, soms 2 weken later op een  donderdag) komt de vuilniswagen door de straat. Je hoort dat hij eraan komt omdat er een mannetje 20 meter vooruit loopt met een soort rare toeter, en dat geluid is het ‘vuilniswagen signaal’. Als je dat hoort laat je alles uit handen vallen, pak je je vuilsnizakken en ren je naar buiten waar je wacht tot ze voor je deur stoppen en je vuilnis in de wagen proppen.
(Waar ze het heen brengen weet niemand).
Soms, als ze al een tijdje niet langs zijn geweest of als ik te laat was, gooi ik al mijn afval in het veld achter mijn huis en verbrand ik het.
Zo gaat dat.
Er is ook een soort recycle systeem van kracht, wat bestaat uit random mannetjes die met een fiets aan de hand langskomen en je lege blikjes/oud papier/andere zaken willen. Ik begrijp werkelijk niets van dit systeem maar wat ik wel weet is dat als je je lege blikjes buiten het hek zet, iemand ze meeneemt.

Ons water komt via iets genaamd ‘city line’ – niemand weet wat het is of waar het vandaan komt, maar het is een pijp die uitkomt in onze (ongeveer) 2000 liter water tank in de achtertuin, waar vandaan het naar de tanks op het dak kan worden gepompt – maar alleen als er elektriciteit is.
We hebben ook twee back up tanks, allebei 1000 liter, voor het geval er een watertekort is.
Heet water hebben we dankzij zonnepanelen, dus als de zon schijnt heb je een warme douche, en ‘s ochtends douchen is geen goed idee…

Koken gebeurt dankzij propaangas cilinders. Ik ben bang voor die dingen. Er is vuur, en een heleboel gas er heel dicht naast. De cilinder is precies zoals die op het plaatje, alleen zien ze er ouder en gaarder uit dan dat.
Gelukkig is ons kookgas buiten (in een kooi met een slot! anders wordt ie gestolen) en een slang gaat door de muur heen.
Je kunt ook een boiler kopen die hetzelfde gas gebruikt, zodat je ‘s ochtends warm kan douchen, en zelfs op een bewolkte dag!

C’est tout! (dat is Frans). Voor vragen hebben we de Comment optie!

 

Since most of you have never been to Nepal, I thought I’d try to tell you a little about life here. And not about how high the mountains are and how many languages there are spoken, cause you can find that on Wikipedia.

No, I’ll tell you some of the random things.

Like the trash. Every once in a while (it really is not more regular than that. Sometimes on a Monday, sometimes again a week later, sometimes 2 weeks later on a Thursday) the trash truck will drive through our street. You will recognize him by the funny noise that is made by a guy walking about 20 meters ahead of the truck. He has some sort of horn which makes a sound that is the ‘trash car signal’. When you hear that, no matter what you’re doing, you grab your trash and run outside and wait till they stop and they stuff your trash in the truck.
(Where they’ll take it, no one knows.)
Sometimes, if they haven’t showed up in a while or if I have been too late to catch them, I take my trash, dump it in the field behind the house and burn it.
That’s how it is.
There is some sort of recycling system going on, which consists of random guys walking down the street with a bicycle and wanting your empty cans/old paper/other things. I have no understanding or whatsoever as to how it works but all I know is that if you put the cans outside the gate, someone will take them.

We get water from this thing called ‘the city line’ – who knows what it is or where it comes from, but it’s a pipe that ends up in our 2000 liter (more or less) water tank in the back yard, from where we can pump it to the rooftop tanks – when there is power.
We also have 2 back up tanks, both 1000 liters, in case of water shortage.
The hot water we get from solar panels, so if the sun has been out you get a hot shower, and you don’t wanna shower in the mornings…

We cook, using propane gas cylinders. Now these things scare me. There’s fire, and there’s a whole lot of gas right next to it. It’s a cylinder like the one in the picture, and they all look older and more worn out than that.
Fortunately, our cooking cylinder is placed outside (in a locked cage! otherwise it’ll be stolen) and a hose goes through the wall and is connected to the stove.
You can also buy a boiler which runs on the same gas, so you can take hot showers in the morning, and even on a cloudy day!

C’est tout! (that’s French). For questions, there’s always the comment option!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s